Bine ati venit!

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, desfășoară, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general vizează extinderea oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare a culturii informaţionale digitale pentru 260 de studenţi prin activităţi de dezvoltare curriculară universitară şi îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi acces la acestea, în vederea asimilării de cunoştinţe şi deprinderi în folosirea eficientă şi eficace, în mod critic şi etic, a resurselor info-documentare.

Pentru realizarea obiectivului general, se vor parcurge mai multe etape, reprezentând obiective specifice ale proiectului. Unul dintre cele 3 obiective specifice propuse a fi realizate prin proiect este <Stimularea dezvoltării unei cariere în cercetare şi promovarea antreprenoriatului, prin dezvoltarea a trei reţele ,,universități – institute/centre de cercetare – companii”>.

Principala activitate prin intermediul căreia va fi realizat obiectivul general și obiectivul specific corespondent este <Crearea de portofolii electronice pentru grupul ţintă, în vederea dezvoltării de reţele între universităţi, centre/institute de cercetare şi companii. Cele 260 de portofolii electronice sunt identificate ca fiind un instrument online de cunoaştere a pregătirii educaţionale a studenţilor, a capacităţilor şi aptitudinilor acestora şi în acelaşi timp şi o cale de pregătire pentru angajare şi carieră>.

Astfel, pornind din etapa de instruire academică a studenţilor, proiectul ȋşi propune intensificarea vizibilităţii potenţialului uman şi dezvoltă un instrument de legătură cu viitori angajatori. Cele 260 portofolii electronice dezvoltate prin proiect vor cuantifica realizările şi cunoştinţele dobândite de către studenţii anilor I şi II licenţă, care participă în calitate de grupu țintă la activitățile implementate prin proiect de către cele două universități partenere.

Ce se dorește a fi un Portofoliu electronic?

Un portofoliu electronic este văzut ca fiind un instrument centrat pe student, care va dezvolta ȋn mediul virtual o colecţie personală de informaţii, constituind un parcurs al evoluţiei profesionale şi o cale de pregătire pentru angajare şi carieră.

Cine şi când utilizează portofoliul electronic?

Portofoliul electronic este util ȋn aceeaşi măsură studentului, dar şi profesorilor şi potenţialilor angajatori. Studenţii ȋşi vor dezvolta abilităţi de ȋnvăţare, evaluare, reflecţie, planificare a ȋmbunătăţirii competenţelor. Profesorii pot evalua cu ajutorul portofoliilor electronice creşterea profesională a studenţilor şi ȋşi pot adăuga idei noi de predare. Angajatorii sunt interesaţi să găsească pe piaţa muncii absolvenţi cu ȋnaltă calificare, ȋn conformitate cu aşteptările lor ȋntr-un mod facil şi ȋntr-un mediu de ȋncredere.

Ce conţine un portofoliu?

Un portofoliu trebuie să demonstreze ȋn mod real, corect şi consistent parcursul educațional şi de dezvoltare personală şi, ulterior, profesională a studentului. Pentru ȋnceput, vor fi ȋncarcate, pentru fiecare portofoliu, CV-urile studenţilor, ȋn format Europass. Apoi fiecare student va putea ȋncărca materiale care sunt considerate a fi relevante, de exemplu - certificate care atestă cunoaşterea limbilor străine, certificate ale unor acţiuni de voluntariat, internship, mobilităţi, participare la workshop-uri, scrisori de intenţie, scrisori de recomandare, precizarea actualilor şi foştilor angajatori etc.De asemenea, calităţile personale vor fi identificate şi prezentate ca puncte forte - muncă ȋn echipă, abilităţi de comunicare, capacităţi de rezolvare a problemelor, etc.

Când trebuie creat un portofoliu?

Nu există o data de ȋncepere mai propice decât momentul actual. Un portofoliu se crează ȋn permanenţă, pe tot parcursul vieţii active profesional, se ȋmbogăţeşte cu noi experienţe. În funcţie de scopul pentru care a fost creat, portofoliul va avea un conţinut dinamic, adaptabil la nevoile şi cerinţele deţinătorului.

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro

 

Create

Develop your portfolio

Create your electronic portfolio in a flexible personal learning environment

Share

Control your privacy

Share your achievements and development in a space you control

Engage

Find people and join groups

Engage with other people in discussion forums and collaborate with them in groups